Camarillo login

Log in met één van de onderstaande diensten

Camarillo gebruikt bovenstaande diensten alleen om in te loggen. Zo hoef je geen nieuw wachtwoord aan te maken en slaat Camarillo geen wachtwoorden van je op. Deze techniek draagt bij aan een veiliger internet dat makkelijker is in gebruik. Camarillo slaat geen bijzondere persoonsgegevens van je op en zal nooit ongevraagd posten op één van je accounts.

Lees meer over hoe Camarillo met privacy omgaat

TIP: check regelmatig welke apps toegang hebben en tot welke gegevens. Volg deze links voor Google, Facebook en Instagram. Het is raadzaam apps te verwijderen die je niet (meer) gebruikt.